تفاوت ختنه و واکسیناسیون در چیست؟

اوتیسم و ختنه کودک
آیا اوتیسم با ختنه ارتباطی دارد؟
آذر ۲۹, ۱۳۹۶
ختنه بعد از بلوغ
ختنه و شب ادراری کودک
دی ۶, ۱۳۹۶

تفاوت ختنه و واکسیناسیون در چیست؟

واکسیناسیون و ختنه

واکسیناسیون و ختنه

واکسیناسیون و ختنه نوزاد

آیا واکسیناسیون روی ختنه نوزاد تاثیر دارد؟

برخی در انجام ختنه نوزاد بسیار سخت تصمیم گیری می کنند. در واقع ترجیح می دهند که اول واکسیناسیون انجام شود، سپس سراغ ختنه نوزاد بروند. اما چنین موضوعی مثل مقایسه و سیب و پرتقال است. اینکه بگوییم کدام انجام شود، یا نشود، درست نیست.

واکسن سموم مهندسی شده قابل توجهی را به بدن وارد می کند، در حالی که ختنه روی بخشی از فیزیک بدن کار می شود، و بخشی از پوست ختنه گاه به جهت داشتن بدنی سالم تر در آینده برداشته می شود. واکسیناسیون بخشی از بدن را از بین نمی برد. ختنه نوزاد همیشه به جهت بهبود مکانیسم بدن مردان و تقویت قوای جنسی آن ها در آینده، همچنین بهبود مکانیسم پوست ختنه گاه در آینده انجام می شود. در نتیجه با چنین جراحی، عملکرد طبیعی مردان همچنان به کار خود ادامه می دهد.

واکسیناسیون و ختنه

واکسیناسیون نیز از بیماری های شایعی که برای فرد ممکن است پیش آید، پیشگیری می کند. اما ختنه از هر بیماری پیشگیری نمی کند. در بهترین شرایط، ختنه تنها باعث کاهش ریسک بیماری هایی می شود که می تواند از لحاظ فیزیکی و جنسی، بدن فرد را دچار اختلال کند، مثل سرطان آلت تناسلی، بیماری های منتقله جنسی، ایدز و غیره.

واکسن روی کودکان بسیاری تست شده است و عوارض و فواید آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هردو جنسیت واکسینه می شوند. اگر حذف بخش های مختلفی از آلت تناسلی صورت گیرد، در واقع به بهبود بهداشت تناسلی مردان، و نیز کاهش خطر عفونت کمک شده است. در ضمن جای گفتن دارد که واکسیناسیون توسط بسیاری از انجمن های پزشکی توصیه شده است؛ همانطور که به ختنه نیز توصیه شده است. پس در مقایسه این دو با هم، خصوصا از جانب یک متخصص حرفه ای، باید این مسائل در ذهن عوام روشن شود