آیا کودکانی که ختنه شده متولد شدند، باید ختنه شوند؟

ریکاوری بعد از جراحی ختنه
افراد ختنه شده چه تفاوتی با افراد ختنه نشده دارند؟
فوریه 4, 2018
انجام ختنه بعد از سن بلوغ
آیا ختنه بعد از بلوغ خوب است؟
فوریه 11, 2018

آیا کودکانی که ختنه شده متولد شدند، باید ختنه شوند؟

کودکان ختنه شده از زمان تولد

کودکان ختنه شده از زمان تولد

منظور از اینکه می گویند برخی کودکان ختنه شده به دنیا می آیند، چیست؟!

آیا واقعا می شود کودکی ختنه شده باشد، قبل از اینکه حتی پا به این دنیا گذاشته باشد؟!

به گفته یکی از متخصصین اطفال، یکی از مراجعین بزرگسال نزد پزشک مراجعه می کند، بعد از معاینه مشخص می شود که او ختنه شده متولد شده است؛ در صورتی که قبلا اصلا ختنه انجام نداده بود. در عمل، ختنه کردن به این صورت است که پوست ختنه برداشته می شود، اما بر سر آلت تناسلی این افراد هیچ پوست ختنه گاهی نمی باشد. زمان انزال هم آلت تناسلی به نظر مانند یک آلت ختنه شده می باشد و مشکلی ندارد. در بحث پزشکی، این شرایط آپوستیا یا Aposthia نامیده می شود؛ که البته شرایط نادری می باشد و به ندرت دیده می شود. در برخی از موارد گفته می شود که افرادی که شرایط Aposthia را دارند، نیازی به ختنه ندارند. اما اگر این افراد باز هم مایل به انجام ختنه باشند، امکان پذیر هست یا خیر؟

کودکان ختنه شده از زمان تولد

از دیدگاه اسلام، نیازی به انجام ختنه با این شرایط نمی باشد؛ زیرا از زمان تولد این شرایط بوده و تغییری نداشته است.

اگر کودکی بدون پوست ختنه گاه متولد شود، انجام ختنه برای او نه توصیه می شود و نه اجباری برای انجام آن می باشد. در صورتی که پوست ختنه گاه اطراف آلت تناسلی را پوشش داده باشد، در آن صورت یک لزوم و ضرورت است که ختنه و برداشتن پوست ختنه گاه صورت گیرد. اگر برداشته شده است، اما به طور کامل انجام نشده است، باید این جراحی تا زمانی که کل پوست ختنه گاه صورت نگرفته، انجام شود.

فقط ممکن است بعد از انجام آن عوارضی داشته باشد که البته معمولا نادر می باشد، اما در صورت دیدن هرکدام از عوارض زیر، سریعا نزد پزشک مراجعه کنید :

  • خونریزی
  • عوارض مربوط به وسایل و تکنیک و جراحی
  • عفونت
  • حساسیت و قرمزی زیاد