درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه با لیزر و دستگاه‌های مورد استفاده در آن
ختنه لیزری و دستگاه‌های آن

ختنه با لیزر و دستگاه‌های مورد استفاده در آن

ختنه لیزری و دستگاه‌های آن دو موضوعی است که در این مطلب آن‌ها را بررسی می‌کنیم. اما قبل از شروع بررسی آن‌ها لازم است اطلاعاتی درباره ختنه سنتی داشته باشیم…

ادامه مطلبختنه با لیزر و دستگاه‌های مورد استفاده در آن
درباره این مقاله بیشتر بخوانید اهمیت استریل بودن لوازم در ختنه
اهمیت استریل بودن لوازم در ختنه

اهمیت استریل بودن لوازم در ختنه

استریل بودن لوازم ختنه ختنه یکی از قدیمی‌ترین اقدامات پزشکی است که بشر ساکن بر کره زمین بر فرزندان پسر خود در نوزادی و سال‌های آغازین زندگی پیاده کرده و…

ادامه مطلباهمیت استریل بودن لوازم در ختنه
درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه کردن نوزاد چطور انجام می شود؟
ختنه کردن نوزاد چطور انجام می شود؟

ختنه کردن نوزاد چطور انجام می شود؟

ختنه کردن نوزاد شکاف پشت پوست ختنه‌گاه در ختنه کردن نوزاد شکافی که در پشت پوست ختنه‌گاه می‎‌شود برای این است که اختناق از سر آلت تناسلی توسط پارا فیموز…

ادامه مطلبختنه کردن نوزاد چطور انجام می شود؟