شنیده بودید در کره خیلی از مردا ختنه شدن؟

علت و اهمیت ختنه پزشکی مردان
آمارهای ختنه چه چیزی رو نشون می دهند؟
مارس 8, 2020
موارد منع ختنه
سن ختنه در پژوهش ها
مارس 15, 2020

شنیده بودید در کره خیلی از مردا ختنه شدن؟

فواید ختنه کودکان پسر

فواید ختنه کودکان پسر

آمار شگفت انگیز از ختنه مردان در کره جنوبی :

تاریخچه و علل زیرلایه ای ان چیست؟

هدف از این مطالعه :

بررسی نرخ بالای ختنه مردان در کره جنوبی و علت افزایش چشمگیر آن در کوتاه مدت، از زمان معرفیش.

مواد و روش ها :

از ژانویه سال ۲۰۰۰ تا دسامبر، مردان کره ای یا والدین شان، بین سنین ۰ تا ۹۲ سال، گزارش شد که ختنه انجام شده.

و تاثیرات بسیار چشمگیری در بحث جنسی آنان شده بود.

علاوه براین،۲۶ پزشک معالج، پرسشنامه ای در این باره و در رابطه با مبحث ختنه و فیموز تهیه کرده بودند.

نتایج آن چطور بود؟ آیاکسی راضی بود؟

نتایج ختنه رضایت بخش بود؟

در حال حاضر ختنه نرخش در پسران دبیرستانی بالای ۹۰ درصد و در آن هایی که زیر ۷۰ سال می باشند، ۱۰ درصد است.

نرخ ختنه در سال ۱۹۴۵ یک دهم درصد بوده.

زمانی که میزان میانگین آن به بالای کل این جمعیت رسید، نرخ ختنه حاضر در کره ۶۰ درصد شده است.

این نرخ تعیین می کند که تعداد مردان ختنه شده با پسران ختنه شده موقع تولد یکی می باشد.

با این حال ختنه  در کره جنوبی به طور بالقوه ای تحت تاثیر فرهنگ امریکا می باشد، هرگز به طور غالب در نوزادان نبوده.

سن ختنه کاهش یافته و پسرانی که ختنه می شوند ۱۲ ساله می باشند.

ختنه در کره جنوبی

از آن هایی که ختنه شدند مدت طولانی بعدش که رابطه جنسی داشتند، ۸۰ درصد گزارش داده بودند که در وضعیت رابطه جنسی شان تغییرات چشمگیری دیده شده.

در واقع بهبود در رابطه جنسی شان دیده شده است.

در پزشکانی که پرسشنامه تهیه کرده بودند، ۴۱ درصد ختنه شدند، اما برخلاف امریکا، متخصصین زنان و زایمان و متخصصین اطفال به ندرت چنین کاری را انجام دادند.

از بین پزشکان، دانش اولیه در رابطه با ختنه و فیموز، معمولا به ندرت دیده شده، صرف نظر از نرخ بالایی که ختنه کرده بودند، یا نکرده بودند.

نتیجه نهایی و جمع بندی به چه صورت می باشد؟

کره جنوبی یک تاریخچه غیر معمول در رابطه با ختنه دراد.

تصورات غلط و قدیمی در مورد ختنه و عدم آگاهی، و اطلاع پزشکان به مردم درباره فیموز، به نظر می رسد عاملی برای نرخ بالای ختنه در این کشور باشد.

Call Now Button