چه عواملی باعث انتقال ویروس ایدز میشه؟
23 بهمن 1398
اهمیت ختنه
ختنه سنتی با بیهوشی انجام میشه؟
30 بهمن 1398
نمایش همه

ختنه روی انزال زودرس تاثیر داره؟

درد دندان نوزادان و ختنه

درد دندان نوزادان و ختنه

تاثیر بعد از ختنه روی طول مخاط در انزال زودرس

ابتدا به معرفی این مطالعه خواهیم پرداخت :

مقدمه :

ختنه جز یکی از متداول ترین روش های جراحی در جهان محسوب می شود.

هدف از این مطالعه صورت گرفته هم در واقع مقایسه طول کاف مخاط پس از ختنه در بیمارانیست که شکایت از انزال زودرس داشتند.

و آن هایی که از این عارضه شکایت نداشتند.

و اما متدها، یا مواد و روش هایی که به کار گرفته شده :

بیمارانی که فعالیت جنسی دارند، بدون اختلال نعوظ، بین مارچ 2018 و ژوئن 2018 برای این مطالعه، به پلی کلینیک اورولوژی مراجعه کردند. و مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند.

سن ختنه در بیماران، شخصی که این جراحی را انجام داد، چه جراح، چه غیر جراح، طول آلت تناسلی، و اندازه گیری آلت پشتی وش کمی همگی ثبت شدند.

سپس بین بیمارانی که انزال زودرس داشتند و نیز این عارضه را نداشتند، مقایسه ای صورت گرفت.

و اما نتایجی که در پی این تحقیق به دست آمد چه بوده؟

مراقبت بعد از انجام ختنه

نتایج :

در مجموع 208 بیمار در این تحقیق بودند. میانگین سن ختنه بیماران هم بین بالاترین 5.7 و پایین ترین 4.2، و میانگین اندازه آلت پشتی و مخاط بالاترین 15.02 و پایین ترین 4.58 میلی متر بوده است.

و نیز به ترتیب 16.31 بالاترین و پایین ترین 4.92 بوده است.

انزال زودرس در 106 شرکت کننده بود. هیچ تفاوت خاصی به لحاظ آماری بین گروه های با انزال زودرس و بدون انزال زودرس دیده نمی شد. از نظر فردی که این پروسه را انجام داد، جراح یا غیر جراح.

با این حال، بیمارانی که انزال زودرس داشتند، به لحاظ اماری، طول آلت پشتی بیشتری داشتند و اندازه گیری مخاط خلفی و شکمی به طور معناداری در آن هایی که انزال زودرس نداشتند، بالاتر بود.

نتیجه کلی و به عبارتی نتیجه نهایی چه شد؟

فکر می کنند که طول خلفی و بافت مخاط شکمی پشت می ماند، که بعد از ختنه توجه شد و یک عامل خطر برای انزال زودرس به شمار می رود.

باید در این مورد توجه ویژه ای داشت.

بنابراین، توجه ویژه ای شود که در طی انجام ختنه، بافت مخاطی خلفی یا پشتی و شکمی اضافی خارج شوند.

Call Now Button