درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه با حلقه چه مراقبت هایی نیاز دارد؟
مراقبت‌ های بعد ختنه با حلقه

ختنه با حلقه چه مراقبت هایی نیاز دارد؟

مراقبت‌ های بعد ختنه با حلقه تکنیک ختنه با حلقه یا ختنه با حلقه پلاستیبل یکی از رایج‌ترین متدهای ختنه نوزادان می‌باشد. استفاده از شیوه ختنه با حلقه کم‌خطر‌تر از…

ادامه مطلبختنه با حلقه چه مراقبت هایی نیاز دارد؟