اگر پسران ختنه نشوند، چه بیماری هایی می گیرند؟

علت سیاه شدن سر آلت تناسلی مردان
علت سیاه شدن پوست ختنه گاه چیست؟
می 8, 2019
روش های کاهش درد ختنه
چرا ختنه در اسلام بسیار سفارش شده؟!
می 15, 2019

اگر پسران ختنه نشوند، چه بیماری هایی می گیرند؟

بیماری های مقاربتی مردان

بیماری های مقاربتی مردان

ختنه چیست که اگر انجام نشود، برای مردان در آینده دردسر خواهد شد!

تعداد زیادی اختلال و بیماری های مزمن می باشد که آلت تناسلی مردانه را می تواند دچار مشکل کند.

حتی باعث عفونت های مقاربتی و وحشتناکی شود.

بیماری پیرونی یا انحنای آلت در حالت نعوظ

این بیماری به خاطر بافت سخت و لیف مانند اسکار ایجاد می شود. این بیماری در طی چند ماه می تواند پیشرفت کند.

حتی در زمان نعوظ یا رابطه جنسی خیلی دردناک می شود و رابطه را سخت می کند.

سرطان آلت تناسلی مردان

البته این مشکل نادر است؛ با این حال به ختنه کردن بسیار توصیه شده که بتوان حتی درصد آن را به صفر رساند.

این بیماری باعث رشد بدخیم توموری در پوست یا بافت آلت تناسلی می شود.

به عنوان یک توده کوچک، نامنظم و بدون درد یا زخمی در سر یا بیضه دیده می شود.

سرانجام رشد می کند و به بقیه آلت می رسد.

ناتوانی جنسی یا ضعف جنسی

این بیماری منظور عدم دستیابی به یک فرایند و حفظ آن می باشد. طوری که آلت به انداز کافی برای آمیزش جنسی محکم نیست.

بیماری های جنسی مردان

فیموسیس یا پارافیموسیس

در این بیماری، ختنه گاه بیش از حد محکم است و روی بیضه آلت تناسلی کشیده می شود، یا اینکه شرایطیست که در پشت آن گیر کرده است.

انزال پسگرد

زمانی که منی وارد مثانه می شود، به جای اینکه از نوک آلت تناسلی در طی ارگاسم بیرون بیاید.

به عبارتی منجر به ارگاسم خشم می شود، بی ضرر است اما می تواند باعث ناباروری مردان شود.

پسوریاسیس

در آن آلت تناسلی تکه های بزرگ قرمز یا لبه تیزی دارد، که می تواند ارثی باشد اما به ندرت چنین وضعیتی جدی می شود.

بالانتیس

سوزش، تحریک، قرمزی مایل به نارنجی و ملتهب بر سر آلت تناسلی دیده می شود. روی ختنه گاه تاثیر می گذارد و از طریق رابطه جنسی نیز منتقل می شود.

سیفلیس

بیماری مقاربتی که ناشی از باکتری ترپونما پالیدوم می باشد. این عفونت اولیه منجر به زخم ساده ای می شود، گرد و بدون درد در آلت تناسلی یا بیضه ها دیده می شود.

اما با گذر زمان می تواند به بخش های دیگر بدن و بسیاری از اندام ها سرایت کند.

Call Now Button