ختنه کردن نوزاد
نرخ ختنه کردن نوزادان پسر در آمریکا کاهش یافته!
فوریه 22, 2017
از مزایای ختنه تا خطرات احتمالی در آن!
پوست ختنه گاه عامل اصلی عفونت در مردان
فوریه 26, 2017

جنبه‌های بهداشتی ختنه

تحقیقات آکادمی اطفال آمریکا بر روی ختنه

تحقیقات آکادمی اطفال آمریکا بر روی ختنه

جنبه‌های بهداشتی ختنه

تحلیل‌های هزینه-فایدهٔ ختنه تغییر کرده‌اند. بعضی در مجموع فایدهٔ آن را بیشتر دیده‌اند. و بعضی هم ضایعات و عوارض آن را بیشتر یافته‌اند،و یکی هم نتیجه را این‌گونه یافته‌است که فواید و خطرات آن برابرند و پیشنهاد داده‌است که می‌توان برای ختنه‌کردن بر مبنای فاکتورهای غیر پزشکی و بهداشتی تصمیم گرفت.

در آخرین بررسی که در سال ۲۰۱۲ توسط آکادمی پزشکان کودکان آمریکا منتشر شد، فوائد ختنه برابر با زیان‌های ناشی از عمل جراحی (و نه سایر زیان‌های روانی، یا مربوط به عملکرد جنسی) تشخیص داده شد. در عین حال این آکادمی انتخاب نهایی را بر عهده پدر و مادر گذاشت.بیشترین ایرادی که به ختنه کردن وارد می کنند ، تاثیرات منفی آن از لحاظ روانی بر کودک و نوجوان می باشد. زیانهایی که در آینده حتی ممکن است قابل جبران نباشد .