درباره این مقاله بیشتر بخوانید تاثیر ختنه بر میل جنسی چقدر است؟
تاثیر ختنه بر میل جنسی | کلینیک ختنه نوزادان تهران

تاثیر ختنه بر میل جنسی چقدر است؟

تاثیر ختنه بر میل جنسی چقدر است؟ آیا این جراحی رایج مردانه در آینده بر زندگی جنسی آنان تاثیری دارد؟ برای بررسی این موضوع در این مطلب نتیجه یک تحقیق…

ادامه مطلبتاثیر ختنه بر میل جنسی چقدر است؟