میل جنسی با ختنه تغییری میکنه؟

تاثیر ختنه مردان روی ازدواج کردن
نوزادان با اختلالات خونی ختنه شن یا خیر؟
مارس 18, 2020
علت و اهمیت ختنه پزشکی مردان
عفونت دستگاه ادراری بچه ها با ختنه خوب میشه؟
مارس 30, 2020

میل جنسی با ختنه تغییری میکنه؟

اهمیت ختنه

اهمیت ختنه

ختنه چه تاثیری روی میل جنسی داره؟

مقدمه ای بر تاثیر ختنه روی میل جنسی، لذت جنسی در مردان ختنه شده و ختنه نشده

اهداف مطالعه به جهت بررسی تاثیر ختنه و عملکرد جنسی در مردان

در مطالعه ای آینده نگر، عملکرد جنسی مردان ختنه شده با مردان ختنه نشده مورد مقایسه قرار گرفته، و نیز زندگی جنسی آن ها قبل و بعد از ختنه مورد بررسی قرار گرفته.

عناوین و متدهای مد نظر برای تاثیر ختنه روی عملکرد جنسی :

این مطالعه شامل ۳۷۳ مرد بود که به لحاظ جنسی فعال بودند، و از این تعداد ۲۵۵ نفر ختنه شده و ۱۱۸ نفر ختنه نشده بودند.

از ۲۵۵ مرد ختنه شده،۱۳۸ نفر به لحاظ جنسی قبل از ختنه فعال وبدند، و همه ختنه شده های بالای ۲۰ سال بودند.

از آنجایی که خلاصه عملکرد جنسی مردان به طور خاصی روی کیفیت زندگی جنسی نیم پردازد، سوالاتی در رابطه با مقایسه لذت جنسی و خودارضایی هم قبل و بعد از ختنه مورد بررسی قرار گرفته بود.

معاینات نوزاد بعد از تولد

نتایج تحقیقات در این رابطه چه بوده؟

اختلاف معناداری در میل جنسی، انزال، نعوظ و زمان تاخیر در انزال بین ختنه شده ها و ختنه نشده ها وجود نداشت.

در ۴۸ درصد از کسانی که ختنه کرده بودند، بعد از ختنه میل جنسی کمتر شده بود، در حالی که ۸ درصد گزارش شد که لذت جنسی شان افزایش یافته بود.

در ۶۳ درصد از این افراد، بعد از ختنه، دیده شده بود که کمی برایشان انجامش سخت تر بوده، در ۳۷ درصد راحت تر بوده.

درضمن بعد از این گزارش بسیاری به لحاظ زندگی جنسی، بهبود یافتگی خوبی داشتند.

نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی :

یک کاهشی در خودارضایی و میل جنسی بعد از ختنه دیده می شد، که نشان می دهد ختنه در بزرگسالان تاثیر خوبی داشته، البته برخی مردان هم شاید راضی از این مساله نباشند، اما به آن ها بسیار کمک کرده و برایشان بسیار خوب بوده.

Call Now Button