ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر داره؟

مشکلات پوست ختنه گاه در مردان
علت چسبندگی بعد از ختنه چیه؟
ژوئن 17, 2020
مراقبت بعد از ختنه کودکان بزرگتر
نگرانی والدین پسربچه های دبستانی برای ختنه چیه؟
ژوئن 24, 2020

ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر داره؟

ختنه کودکان در کلینیک تخصصی کودکان

ختنه کودکان در کلینیک تخصصی کودکان

رابطه جنسی و ختنه مردان :

ترجیحات زنان در کل فرهنگ ها و کشورها ، یک بررسی سیستماتیک

مقدمه و تعریفی برای این موضوع :

انتخاب زنان برای شریک جنسی شان، تحت تاثیر عوامل شخصی متعدد، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، سیاسی و حتی مذهبی می باشد.

همین ممکن است جنبه هایی از آناتومی الت تناسلی مانند وضعیت ختنه مردان را نیز شامل شود.

هدف بررسی این مطالعه چیست؟

برای انجام یک بررسی منظم می باشد که آیا وضعیت ختنه مردان روی ترجیح زنان از نظر فعالیت جنسی زنان و دلایل شان، تاثیر دارد یاخیر.

و اینکه ایا زنان ختنه رو برای پسران شان هم ترجیح می دهند  وقبول می کنند یا خیر.

چه روش ها و متدهایی در این زمینه در نظر گرفته شده؟

جستجوهای سازگار با PRISMA در پایگاه داده ها داده های بررسی های سیستماتیک، در PubMed, Google Scholar, Embase و Cochrane انجام شده است.

مقالاتی که معیارهای ورود به سیستم را رعایت می کردند، برای استفاده از سیستم SIGN برای کیفیت ارزیابی شدند.

نتایج نهایی به چه صورت بوده است؟

جستجوهای بانک اطلاعاتی ۲۹ نشریه را با داده های اصلی گنجانده شدند، که شامل ۲۲ مورد هدف، ۴ مورد از این ها و ۷ مورد دیگر برای اهداف دوم بودند.

دکتر ختنه

در اکثر قریب به اتفاق مطالعات، زنان نسبت به ختنه الت تناسلی مردان ترجیحشان بوده.

دلایل اصلی ذکر شده در این مبحث، ظاهر بهتر، بهداشت بهتر، کاهش خطر ابتلا به عفونت و افزایش فعالیت جنسی با مقاربت واژینال، تحریک دستی و تحریک الت تناسلی بوده است.

در مطالعاتی که اولویت مادران برای ختنه پسران، سلامت، بهداشت، پیشگیری از بیماری ها به عنوان علل اصلی ذکر شده بود.

اختلافات فرهنگی در اولویت در برخی از مطالعات مورد بررسی مشهود بوده است.

با این حال، اولویت برای ختنه الت تناسلی در بیشتر جمعیت ها صرف نظر از فراوانی ختنه، در محیط مورد مطالعه قرار گرفته است.

جمع بندی نهایی چیست؟

ترجیحات زنان عموما از الت ختنه شده برای فعالیت جنسی، بهداشت و خطر عفونت پایین تر بوده است.

این یافته ها می توانند مزایای بهداشتی را کاملا تثبیت کنند و روشی مطلوب برای ختنه باشند.

در ضمن اطلاعات مهمی به لحاظ اجتماعی و جنسی در مورد یک موضوع مورد علاقه ارائه شده است.

Call Now Button