درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟
آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

تحقیقات نشان می دهد که مردان ختنه شده ممکن است 15% کمتر در معرض سرطان پروستات باشند.

در طی انجام ختنه، بافتی که سر آلت تناسلی را پوشش داده،(پوست ختنه گاه) برداشته می شود. در حالی که ممکن است خطر انتقال بیماری های جنسی و سرطان پروستات کاهش یابد. ختنه هم در صورت مراقبت نکردن خونریزی و عفونت هم به دنبال دارد.

(بیشتر…)

ادامه مطلبآیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟