درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا دیابتی ها مجاز به ختنه شدن هستند؟
ارتباط ختنه و دیابت

آیا دیابتی ها مجاز به ختنه شدن هستند؟

آیا مردانی که مبتلا به دیابت می باشند، می توانند ختنه کنند؟

مردانی که دیابت دارند، می توانند بدون هیچ نگرانی و با ایمنی کامل ختنه را انجام دهند. ختنه های زیادی روی افراد بزرگسال مبتلا به دیابت انجام شده است. پس جای نگرانی ندارد. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا دیابتی ها مجاز به ختنه شدن هستند؟