درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟
مدت زمان درمان ختنه نوزاد

آیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟

چه در دوران بارداری به سر ببرید، چه نوزاد پسرتان به دنیا آمده، باید تصمیم مهمی قبل از اینکه او را به خانه ببرید بگیرید. آن هم ختنه نوزاد است.…

ادامه مطلبآیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟