آیا نوزادان نارس می توانند ختنه شوند؟

بهترین روش ختنه کردن : ختنه با حلقه
آیا کودکی که هیدروسل دارد، می توان ختنه کرد؟
نوامبر 24, 2019
عوارض ختنه نکردن به روش حلقه
حلقه ختنه چجوری و کی میفته؟
دسامبر 1, 2019

آیا نوزادان نارس می توانند ختنه شوند؟

 

نوزاد نارس چه فرقی با نوزادان معمولی دارد؟

نوزادان نارس بعد از متولد شدن نیاز به مراقبت های ویژه دارند و باید در دستگاه های خاصی به نام انکوباتور نگهداری شوند.

NICU چیست؟

NICU مخفف جمله انگلیسی «بخش مراقبت های ویژه نوزادان» است.

این بخش مسوول پذیرش و مراقبت ویژه از نوزادان نارس یا نوزادان پرخطر و بیمار است.

همچنین تامین نیازهای نوزاد، پیشگیری از عفونت، تغذیه مناسب، امکان دسترسی آسان و سریع به ابزار و تجهیزات تخصصی در این بخش فراهم است.

چه نوزادانی در بخش NICU بستری می شوند؟

نوزادانی که سن کمتر از ۲۷ هفته بارداری داشته باشند یا وزن هنگام تولد آنها کمتر از ۱۰۰۰ گرم باشد برای مراقبت بیشتر بالینی، باید در دستگاه نگهداری شوند.

یا نوزادان با مشکل تنفسی شدید که نیاز به استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی یا مقدار زیادی اکسیژن دارند؛

نوزادانی که دیالیز صفاقی می شوند یا به دلیل زردی بالا نیاز به تعویض خون دارند و نوزادانی که مشکل های قلبی شدید، تشنج و وقفه های تنفسی مکرر داشته باشند.

به طور کلی نوزادانی که حال عمومی خوبی ندارند، باید در NICU بستری شوند.

همچنین نوزادانی که به دلیل ضایعه ای نیاز به جراحی عمده داشته باشند باید قبل از عمل و بعد از آن حداقل به مدت ۴۸ساعت در NICU بستری شوند.

به طور کلی تمام نوزادانی که برای تثبیت وضعیت بالینی شان نیاز به مراقبت دقیق داشته باشند باید در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری شوند.

Call Now Button