چرا با ختنه نکردن مشکل فیموز برای کودک پیش میاد؟

بهترین سن ختنه
بهترین سن پیشنهادی برای ختنه نوزادان
24 دی 1399
سیستم تولید مثل
ختنه کودکان روی سیستم تولیدمثل آن ها چه تاثیری دارد؟
8 بهمن 1399
نمایش همه

چرا با ختنه نکردن مشکل فیموز برای کودک پیش میاد؟

مشکلات رایج پوست ختنه گاه در کودکان

مشکلات رایج پوست ختنه گاه در کودکان

مشکلات رایج که قبل از ختنه برای کودک پیش میاد!

مشکلات رایج پزشکی قبل ازختنه برای کودکان

کودکان و نوزادان بیشتر در معرض مشکلات پزشکی می باشند. برخی از آن ها که با چنین مشکلاتی متولد می شود. به عنوان مثال رایجترین مشکلی که می توانیم نام ببریم، مشکلات پوست ختنه گاه و بیضه های بیرون نزده می باشند.

و اما این که جراح اطفال یا پزشک کودکان چه می گوید.

مشکلات رایج درباره پوست ختنه گاه که گفتیم، بیشتر در کودکان است. بخاطر اینکه اغلب نوزادان و نوپا ها نمی توانند عمل retract پوست ختنه گاه را انجام دهند. این بیماری که فیموز نام دارد، در سال اول زندگی نوزادان رخ می دهد. متاسفانه،اگر کودک نمی تواند پوست ختنه گاه را کاری کند نزول کندبعدا باید خارش، درد و قرمزی را در نوک آلت تماسلی تجربه کند. همین باعث پیشرفت عفونت می شود یا عفونت های مرکر پوت ختنه گاه. این عفونت مکرر را بالانیت می گویند.

یک بیماری جدی، اساسا به خاطر اینکه منجر به شکل گیری اسکار روی پوست ختنه گاه می شود. این اسکارها باعث الاسیتسیه کم، مشکلات دیگر در طولانی مدت می شود. در برخی وارد هم توصیه می شود که ختنه انجام شده تا این نوع از عفوت درطولانی مدت انجام شود. ختنه یک روش جراحی می باشد که بخشی از پوست ختنه گاه جدا شده و برش داده می شود.

مشکلات رایج پوست ختنه گاه در کودکان

بیضه بیرون نزده چطور؟

این عارضه هم یا در دوطرف آلت یا یک طرف، در اسکروتوم دیده نمی شود. بیضه های نزول نکرده در کودکان و خصوصا در یکی از 25 نوزادتازه متولدشده دیده می شود. بخاطر اینکه بیضه ها هنوز هم در جای نرمالشان قرار دارند. ممکن ست فقط تا 3ماهگی کودک هم رشدی نداشته باشند، درنتیجه نیاز به جراحی ارکیدوپسکی نیاز است. با این جراحی می توان بیضه ها را در اسکروتوم نمایان کرد.

Call Now Button