خون در ادرار کودکان
هماتوری کودکان چطور تشخیص داده می شود؟
2 مهر 1399
عفونت قارچی در مردان
علائم عفونت قارچی در مردان چیست؟
16 مهر 1399
نمایش همه

روش ختنه با جراحی و با حلقه عوارضی هم دارند؟

افتادن حلقه بعد از ختنه

افتادن حلقه بعد از ختنه

ختنه با حلقه چقدر عوارض داره؟ ختنه با جراحی چه عوارضی داره؟

مقایسه عوارض زودرس و مدت زمان روش های ختنه با جراحی و ختنه حلقه

در این پژوهشی که انجام شده، بروی روش کلاسیک یا ختنه با جراحی و نیز استفاده از پلاستیبل در روش ختنه با رینگ تحقیقاتی انجام گرفته است. در واقع به بررسی عوارض جانبی، جنبه ظاهری محل ختنه و مدت زمان عمل پرداخته شده است.

به این منظور 2185 کودک زیر یک سال، سال های 1379 تا 1381 در بیمارستان های بقیه الله و میلد ختنه شدند. به طور تصادفی از هر دو روش استفاده شده است.

در تمام کودکان بی حسی موضعی صورت گرفته، که از ماده ای به نام لیدوکائین استفاده کردند.

از لیدوکائین موضعی 2 درصد به صورت بلوک پشتی استفاده شده. دوگروه از نظر مدت زمان عمل و نیز عوارض، همچنین ظاهر محل ختنه، بالافاصله و چهار تا ده روز بعد از عمل ارزیابی شدند.

بعد از مقایسه ای که انجام شد، بروز عوارض پلاستیبل به مراتب کمتر از جراحی بود. بروز خونریزی بعد از جراحی، در یک درصد از بیماران دیده شده بود، و در روش حلقه 0.3 درصد بوند. به لحاظ زیبایی و ظاهر محل ختنه هم، روش حلقه مورد پسندتر والدین بود.

از این جهت روش ختنه با حلقه به خاطر مواردی که اشاره شد به والدین توصیه می گردد.

ختنه با حلقه

نقش ختنه به طور کلی در پیشگیری از عفونت های الت کودکان :

ختنه در پیشگیری از عفونت های ادراری نوزادان پسر، بسیار توصیه می شود، و نیز حتی جلوگیری از سرطان آلت از نظر پزشکی ثابت شده است.

از این رو انجام ختنه کودکان، مثلا به روش رینگ یا پلاستیبل، در جلوگیری از بروز عفونت های بعدی کودکان، عفونت ادراری به طور مثال، بسیار موثر بوده است. همچنین از بروز عفونت بالانیت، که پوست باد می کند و پر از ادرار می شود، جلوگیری می شود.

حتی بیماری بالانیت زروتیکای دردناک، که باعث فمیوسیس و قرمزی و التهاب سر الت می شود، پیشگیری می شود. چون همین بیماری خود شروع کننده عفونت های مجاری ادراریست. در نتیجه از بابت بروز این بیماری ها هم در صورتی که کودکتان ختنه شده باشد، خیالتان راحت است. و مشکلی در آینده برایش پیش نمی آید.

Call Now Button