وجود پوست ختنه گاه ضروری است؟

ختنه عاملی برای جلوگیری از هرپس ژنیتال
ختنه عاملی برای جلوگیری از هرپس ژنیتال
آوریل 9, 2017
آیا بعد از ختنه نوزاد خونریزی دارد؟
آوریل 16, 2017

وجود پوست ختنه گاه ضروری است؟

وجود پوست ختنه گاه ضروری است؟

وجود پوست ختنه گاه ضروری است؟

سوالی که در رابطه با پوست ختنه مطرح می شود، اینکه چرا مردان با پوست ختنه گاه متولد می شوند؟! آیا وجود پوست ختنه گاه ضروری است؟!

کشورهای غربی هیچ سنتی برای ختنه ندارند. در دوران باستان، گسترش یونان و امپراتوری روم غربی ها که در تماس با شرقی ها بودند، برخی از آن ها کودکانشان را ختنه می کردند. برای جلوگیری از چنین چیزی، یونانی ها و رومی ها قانونی برای ممنوعیت ختنه گذاشتند. در طی قرن ها، کلیسای کاتولیک قوانین مشابهی تصویب کرد.

ختنه در آمریکا در دوران هیستریای ویکتوریا شروع شد، زمانی که پزشکان آمریکایی ختنه را برای تنبیه پسران آمریکایی به خاطر خودارضایی در نظر گرفتند. با این وجود حتی مدعی بودند که ختنه کودکشان را در برابر تشنج، فلج، سل، اگزما، شب ادراری، بی اختیاری مدفوع، پرولاپس رکتوم، فتق، سردرد، و غیره محافظت می کرده است. در حقیقت در تاریخ پزشکی هیچ روشی بهتر از ختنه نتوانسته بود آن ها را درمان کند.

پوست ختنه گاه

امروزه دلایلی برای ختنه مطرح است که شما را به اندازه کافی برای انجام آن قانع می کند. این روش از سرطان و بیماری های منقله جنسی جلوگیری می کند. هر انسان نرمالی با پوست ختنه گاه متولد می شود. در زنان با عنوان کلیتوریس شناخته می شود و مردان پوست ختنه گاه. در واقع بخشی از آناتومی جنسی مهم مردان به شمار می رود.

عملکرد پوست ختنه گاه :

این قسمت از آلت تناسلی مردان، عملکرد محافظت، عملکرد جنسی و حسی را دارد.

  1. حفاظت
  2. دفاع ایمونولوژیکی
  3. محرک حساسیت های جنسی
  4. عملکردهای جنسی خودتحریکی
  5. عملکرد جنسی در مقاربت

منبع :  http://www.noharmm.org

مطالب مرتبط :

ختنه عاملی برای جلوگیری از هرپس ژنیتال

ختنه کردن نوزاد از عفونت ها جلوگیری می کند!

ختنه گاه عامل اصلی عفونت در مردان

Call Now Button