چرا پوست ختنه گاه عمل میشه؟

روش هایی برای تسکین درد بعد از ختنه
کسانی که ختنه نمیشن، در معرض چه بیماری هایین؟
می 20, 2020
پزشک ختنه
چرا پوست ختنه گاه عمل میشه؟
می 30, 2020

چرا پوست ختنه گاه عمل میشه؟

تاثیر ختنه روی ازدواج

تاثیر ختنه روی ازدواج

ختنه گاه کجاست؟

به موضعى که ختنه صورت مى‌گیرد، یعنى حشفه در مرد و دو لبه آلت تناسلی در زن ختنه گاه گفته مى‌شود.

از جمله عوارض ختنه ناشیانه چیه؟

از جمله عوارض ختنه کردن نامناسب می توان به پوست و یا گوشت اضافه بعد از ختنه ، چسبندگی آلت تناسلی و چرخش آلت به حول محور خود اشاره کرد.

اگر به اشتباه انجام شد و طبق چیزی که گفتیم چسبندگی رخ داد، منظور از چسبندگی چیه؟

به چه دلایلی میتونه این چسبندگی رخ بده؟

اولین علت : برداشتن بیش از حد پوست ختنه گاه

این عارضه یعنی برداشتن بیش از حد پوست در ختنه نوزادان امری بسیار نادر است، زیرا عارضه ایست كه اصلاح آن سخت ترین كار است.

متخصصان اطفال و سایر پزشکانی که نوزادان را ختنه می كنند به این امر آگاهی دارند و به خاطر همین همیشه مقداری از پوست اضافه را باقی می گذارند.

حذف بیش از حد پوست در ختنه نوزادان می تواند منجر به تغییر شکل آلت تناسلی شده و برای بازسازی نیاز به پیوند بافت داشته باشد.

چنین مواردی کاملا جدی بوده و نیاز به درمان توسط اورولوژیست اطفال دارد.

علت دوم : برداشت کم تر از حد پوست

یکی از شایع ترین این عارضه ها برداشت کم پوست یا ختنه ناقصه.

البته این عارضه جنبه ظاهریش مطرحه.

با ختنه ناقص، ظاهر الت طبیعی ختنه نشده و ظاهر الت ختنه شده نیس، بلکه بین این دوتاس.

بیشتر هم روی عملکرد الت تاثیر داره.

زمان بهبودی کودک بعد از ختنه

سومین علت : چسبندگی پیش پوست

این مورد در زوائدآن است، زمانی که ختنه نوزاد کامل انجام شده.

بسیاری از این چسبندگی ها خفیفه و با رشد الت از بین میره. اما خیلی از اونا باید توسط اورولوژیست بررسی شه.

ساده ترین راه مقابله با چسبندگی پیش پوست در ختنه نوزادان از بین بردن آن ها به صورت دستی در مطب پزشکاست.

در حالی که این كار برای کودک دردناک است، اما این درد بسیار کوتاه بوده و فقط چند ثانیه طول می کشد.

اورولوژیست سریعاً چسبندگی را در محل مناسب از بین برده و سپس یک پماد آنتی بیوتیکی چرب مثل یک ترکیب آنتی بیوتیک سه گانه بر روی موضع اعمال می كند.

 والدین موظفند كه پماد ( یا حتی وازلین ) را چند بار در روز و به مدت چندین هفته بر سر آلت تناسلی كودک خود استعمال كرده تا از چسبندگی مجدد پوست ها جلوگیری كنند.

Call Now Button