درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا ختنه کردن پسران کار درستی است؟
جلوگیری از عفونت ها با ختنه نوزاد

آیا ختنه کردن پسران کار درستی است؟

بهترین روش برای ختنه کردن پسران چیست؟ زمانی که خانواده ای صاحب فرزند پسری می شود در واقع اولویت بسیاری از کارهای پیش رو برای والدین می شود ختنه کردن…

ادامه مطلبآیا ختنه کردن پسران کار درستی است؟