درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه غلط چه عوارضی به دنبال دارد؟
ختنه غلط چه عوارضی به دنبال دارد؟ | دکتر امیری

ختنه غلط چه عوارضی به دنبال دارد؟

ختنه غلط چه عوارضی به دنبال دارد؟ بارها به این نکته اشاره نموده ایم که ختنه نوزادان پسر یک ضرورت است. اما نزد یک فرد خبره در این کار باید…

ادامه مطلبختنه غلط چه عوارضی به دنبال دارد؟