درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه در چه کشورهایی انجام میشه؟
انجام ختنه نوزادان

ختنه در چه کشورهایی انجام میشه؟

ختنه کردن در فرهنگ کشورهای مسلمان

ختنه کردن عملیست که در برخی کشورهای دنیا رایج می باشد.

برخی معتقدند که این عمل برای نوازادان تازه متولد شده شاید دردناک باشد، پس ضرورت به انجام ان نیست (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه در چه کشورهایی انجام میشه؟