درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا مالیدن پماد آ.د بعد از ختنه خوب است؟
استفاده از پماد آ.د برای ختنه

آیا مالیدن پماد آ.د بعد از ختنه خوب است؟

بعد از ختنه نوزاد حتما باید پماد وازلین استفاده شود و روی محل زخم مالیده شود. این کار را تا دو هفته اول بعد از ختنه، با هر بار جا عوض کردن کودک انجام دهید.

(بیشتر…)

ادامه مطلبآیا مالیدن پماد آ.د بعد از ختنه خوب است؟