درباره این مقاله بیشتر بخوانید اشکال نداره بچه را بعد از ختنه لاستیکی کنیم؟
جلوگیری از عفونت ها با ختنه نوزاد

اشکال نداره بچه را بعد از ختنه لاستیکی کنیم؟

بعد از انجام ختنه کودک، باید مراقبت هایی از الت تناسلی نوزاد پسرتان داشته باشید.

اما آن قدرها هم که فکر می کنید، حساس نیست. (بیشتر…)

ادامه مطلباشکال نداره بچه را بعد از ختنه لاستیکی کنیم؟