آیا با ختنه انتقال بیماری های std کم میشه؟

ختنه عامل پیشگیری از  بیماری‌های std در موضوع ختنه مردان، اثبات شده است که به طور قابل ملاحظه‌ای میزان خطر انتقال بسیاری از بیماری‌های std را کاهش می‌دهد، بر این…

ادامه مطلبآیا با ختنه انتقال بیماری های std کم میشه؟