درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا با هم می توان ختنه و واکسیناسیون کرد؟
اول واکسیناسیون یا ختنه؟

آیا با هم می توان ختنه و واکسیناسیون کرد؟

آیا ختنه کودک قبل از واکسیناسیون خوب است؟

بعد از واکسیناسیون چه مراقبت هایی لازم است؟!

ایمن سازی یا واکسیناسیون کودک که روشی شناخته شده می باشد، که به طور ایمنی از یک مقدار کوچکی از ویروس یا باکتری کشته شده یا ضعیف شده استفاده می کند، که به جهت پیشگیری از عفونت همان ویروس یا باکتری به کار گرفته شود. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا با هم می توان ختنه و واکسیناسیون کرد؟