درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟
آیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟

آیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟

هیپوسپادیاس چیست؟

بسیاری از پسران با آلت تناسلی نرمال متولد می شوند و اندام تناسلی شان به درستی هم کار می کند. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟