ختنه کردن چه مزیتی داره که انقدر سفارش شده؟

خوشبختانه در کشور اسلامی ما ختنه برای تمامی پسران انجام می شود با این وجود بسیاری از خانواده ها درست در بزنگاهی که باید نوزادشان را برای ختنه آماده کنند با چرایی های مختلفی روبه رو می شوند. (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه کردن چه مزیتی داره که انقدر سفارش شده؟