درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه با بیهوشی بهتر است یا بی حسی؟
ختنه با بیهوشی بهتر است یا بی حسی؟

ختنه با بیهوشی بهتر است یا بی حسی؟

ختنه با بیهوشی بهتر است یا بی حسی؟ این سوالی است که برخی پدران و مادران نوزادان پسر از پزشکان متخصص ختنه می‌پرسند. در ادامه این مطلب از کلینیک ختنه…

ادامه مطلبختنه با بیهوشی بهتر است یا بی حسی؟