درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا سردی هوا منعی برای ختنه است؟
انجام ختنه بعد از سن بلوغ

آیا سردی هوا منعی برای ختنه است؟

آیا ختنه پسران باید در فصل خاصی انجام شود؟

در رابطه با ختنه قبلا شرح داده ایم که جراحی برداشتن پوست ختنه گاه می باشد. از جمله روش های پیشنهادی ختنه هم ختنه به روش حلقه می باشد. درباره مراقبت های بعد از ختنه با حلقه نیز توضیح داده ایم. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا سردی هوا منعی برای ختنه است؟