درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا حضور والدین برای ختنه کردن نوزاد ضروریست؟
حضور والدین برای ختنه ضروری است؟ | دکتر امیری

آیا حضور والدین برای ختنه کردن نوزاد ضروریست؟

حضور والدین برای ختنه ضروری است؟ این سوالی است که ذهن برخی والدین نوزادان پسر را به خود مشغول می‌کند. در ادامه در این خصوص توضیح می‌دهیم. آیا حضور والدین…

ادامه مطلبآیا حضور والدین برای ختنه کردن نوزاد ضروریست؟