درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا مردانی که ختنه نشدند، به همسرانشان عفونت منتقل می کنند؟
علت عفونت قارچی مردان

آیا مردانی که ختنه نشدند، به همسرانشان عفونت منتقل می کنند؟

عوارض ختنه نشدن مردان

سوالی که ممکن است برای خیلی ها پیش بیاید، اینکه مردان هم می توانند عفونت قارچی بگیرند؟ علائم و نشانه های آن در مردان چیست؟ آیا در اثر ختنه نشدن است که مردان به این عفونت دچار می شوند؟ (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا مردانی که ختنه نشدند، به همسرانشان عفونت منتقل می کنند؟
درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!
ختنه با رینگ

ختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!

به طور کلی اگر بخواهیم از خوبی های ختنه بگوییم، خیلی زیاد است. طوری که در بسیاری از مطالعاتی که روی ختنه نوزادان پسر انجام شده، به این نتیجه رسیدند که ختنه نوزادان پسر می تواند بسیاری از مشکلات جانبی و بعدی آن ها را حل کند؛ از جمله : (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه با رینگ، روشی بدون عارضه و مطمئن!