درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا بعد از ختنه با حلقه خونریزی می کند؟
خونریزی بعد از ختنه با حلقه | کلینیک ختنه نوزادان تهران

آیا بعد از ختنه با حلقه خونریزی می کند؟

خونریزی بعد از ختنه با حلقه در 3 تا 5 درصد موارد ممکن است اتفاق بیفتد، البته اگر در یک یا دو روز اول چند قطره خون یا خونابه هنگام…

ادامه مطلبآیا بعد از ختنه با حلقه خونریزی می کند؟