درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟
نقش ختنه نوزادان پسر در پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری

آیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟

عفونت دستگاه ادراری بیماری است که در سنین مختلف افراد را درگیر می‌کند. عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارند. در این تحقیقات نقش ختنه در عفونت ادراری ثابت…

ادامه مطلبآیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟