درباره این مقاله بیشتر بخوانید با مشکلات ادرار بعد از ختنه چه باید کرد؟
مشکل ادراری بعد از ختنه نوزادان پسر | کلینیک ختنه نوزادان تهران

با مشکلات ادرار بعد از ختنه چه باید کرد؟

مشکل ادراری بعد از ختنه یکی از عوارض این جراحی است که در صورت انتخاب بهترین کلینیک ختنه و مراجعه به بهترین متخصص ختنه احتمال بروز آن نزدیک به صفر…

ادامه مطلببا مشکلات ادرار بعد از ختنه چه باید کرد؟