آیا واقعا ختنه برای پیشگیری از ایدز مفید است؟

چرا بر انجام ختنه انقدر سفارش می شود؟

حتی در کشورهای اروپایی انقدر ختنه پزشکی مورد توجه قرار گرفته است؟

ختنه پزشکی مردان که دیگر در غرب با نام MMC هم شناخته شده است، یک روش کاملا اثبات شده و به جهت پیشگیری از انتقال ویروس HIV می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا واقعا ختنه برای پیشگیری از ایدز مفید است؟