شرایط اضطراری که بعد از ختنه شدن باید توجه کرد!

بعد از ختنه شدن نوازد ، نوزاد درد خواهد داشت ونیز آلت تناسلی اش متورم و کبود می شود. در نوزادان بزرگتر یا کودکان، ممکن است کم خونریزی هم از جای جراحی باشد. بعد از ختنه شدن آلت تناسلی نوزاد ، روی آلت تناسلی اش از گاز استفاده می شود. اگر از گاز استفاده شده بود، اول با آب گرم آن را آرام برداشته و سپس به آرامی جدا کنید.

(بیشتر…)

ادامه مطلبشرایط اضطراری که بعد از ختنه شدن باید توجه کرد!