درباره این مقاله بیشتر بخوانید ارتباط ختنه با هموفیلی در چیست؟
بیماری هموفیلی و ختنه پسران

ارتباط ختنه با هموفیلی در چیست؟

آیا اختلالات خونی مثل هموفیلی در ختنه پسران موثر است؟

یکپارچگی اچتماعی و فرهنگی پسران هموفیلی در جامعه یکی از مهمترین مراحل درمان هموفیلی می باشد. ختنه، یک روش سنتی و یک مراسم مهم برای مسلمان ها و یک مراسم مهم برای مسلمانان و یهودی ها می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبارتباط ختنه با هموفیلی در چیست؟