درباره این مقاله بیشتر بخوانید چند روز بعد از ختنه کردن کودک خوب می شود؟
زمان بهبودی کودک بعد از ختنه

چند روز بعد از ختنه کردن کودک خوب می شود؟

مدت زمان درمان ختنه کودک ختنه که با نام Khitan یا به لاتین circumcision شناخته شده است، در واقع برداشتن پوست ختنه‌گاه در مردان می‌باشد. ختنه مردان یا پسران در…

ادامه مطلبچند روز بعد از ختنه کردن کودک خوب می شود؟