درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر دارد؟
رابطه جنسی و ختنه مردان | کلینیک ختنه نوزادان تهران

آیا ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر دارد؟

رابطه جنسی و ختنه مردان چه رابطه‌ای دارد؟ آیا این جراحی بر بهبود این رابطه و نیز تمایل زنان به آن تاثیر دارد؟ ترجیحات زنان در کل فرهنگ ها و…

ادامه مطلبآیا ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر دارد؟