ختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر دارد؟

رابطه جنسی و ختنه مردان ترجیحات زنان در کل فرهنگ ها و کشورها ، یک بررسی سیستماتیک است، انتخاب زنان برای شریک جنسی‌شان، تحت تاثیر عوامل شخصی متعدد، عوامل فرهنگی،…

ادامه مطلبختنه مردان روی رابطه جنسی زنان تاثیر دارد؟