آیا با دندان درآوردن کودک می توان او را ختنه کرد؟

ختنه و دندان درآوردن کودک :

منظور از درد در کودکان چیست؟

درد در واقع یک حسی از ناراحتی یا حساسیت می باشد. همین درد می تواند مداوم باشد یا اینکه بگیر نگیر داشته باشد. دردی که سراغ هر سنی از افراد می آید، حوصله بر، خسته کننده، تیز و ناراحت کننده است. همچنین از لحاظ جسمی و روحی، هر نوزادی می تواند به طور متفاوتی آن را تجربه کند. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا با دندان درآوردن کودک می توان او را ختنه کرد؟