بعد از ختنه به کودک اجازه ندهید بدود!

اصولی که بعد از ختنه کودکان بزرگتر رعایت شود!

معمولا بعد از ختنه عارضه خاصی دیده نمی شود، خصوصا اگر ختنه با حلقه باشد؛ هیچ عوارض جانبی بعد از آن، والدین در کودکشان نمی بینند. (بیشتر…)

ادامه مطلببعد از ختنه به کودک اجازه ندهید بدود!