درباره این مقاله بیشتر بخوانید آمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی
ختنه مردها در کره جنوبی | کلینیک ختنه نوزادان تهران

آمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی

ختنه مردها امروزه در کره جنوبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات محققین را به آمار شگفت انگیزی از انجام این جراحی رسانده است. مطمئنا مردم این کشور…

ادامه مطلبآمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی
درباره این مقاله بیشتر بخوانید پوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟
ضرورت برداشتن پوست ختنه گاه

پوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟

برای پوست ختنه گاه چه اتفاقی می افتد؟

پوست ختنه گاه

در واقع پوست ختنه گاه موضعی است که ختنه در آن صورت می گیرد، یعنى حشفه در مرد و دو لبه آلت تناسلی در زن ختنه گاه گفته مى‌شود. (بیشتر…)

ادامه مطلبپوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟