ختنه مردان چقدر در ازدواجشان تاثیر گذار است؟

تاثیر ختنه در ازدواج مردان ختنه پزشکی مردان به صورت داوطلبانه (VMMC) به عوان یک استراتژی ضروری برای پیشگیری از HIV است در مناطقی که شیوع بالایی دارند. این تجزیه…

ادامه مطلبختنه مردان چقدر در ازدواجشان تاثیر گذار است؟