درباره این مقاله بیشتر بخوانید فرق نوزاد پسر ختنه شده با ختنه نشده چیست؟
ختنه نوزاد پسر

فرق نوزاد پسر ختنه شده با ختنه نشده چیست؟

آلت تناسلی نوزادان پسری که ختنه شده با آن هایی که ختنه نشده چه فرقی دارد؟!

از لحاظ تفاوت های بهداشتی و جنسی :

این کار ختنه پسران، یا برداشتن پوست ختنه گاه از روی آلت تناسلی خیلی قدیمی تر از چیزیست که تاریخ می گوید و در حال حاضر در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان انجام می گیرد. همچنین ظاهر آن بیشتر تفاوت های یک نوازد پسر ختنه شده با ختنه نشده را نشان می دهد. تفاوت های زیادی بین این دو بیشتر از آن چه فکر می کنید می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبفرق نوزاد پسر ختنه شده با ختنه نشده چیست؟