درباره این مقاله بیشتر بخوانید آمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی
ختنه مردها در کره جنوبی | کلینیک ختنه نوزادان تهران

آمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی

ختنه مردها امروزه در کره جنوبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات محققین را به آمار شگفت انگیزی از انجام این جراحی رسانده است. مطمئنا مردم این کشور…

ادامه مطلبآمار شگفت انگیز ختنه مردها در کره جنوبی