درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا برای عمل ختنه از بیهوشی استفاده می شود؟
آیا برای عمل از بیهوشی استفاده می شود؟

آیا برای عمل ختنه از بیهوشی استفاده می شود؟

بیهوشی در عمل ختنه سوالی ممکن است برای والدین نوزادان پیش آید.در جواب باید گفت در این جراحی پوستی که، نوک آلت تناسلی برداشته می‌شود. چند سالی عملی معمول در…

ادامه مطلبآیا برای عمل ختنه از بیهوشی استفاده می شود؟