درباره این مقاله بیشتر بخوانید افراد ختنه شده چه تفاوتی با افراد ختنه نشده دارند؟
ریکاوری بعد از جراحی ختنه

افراد ختنه شده چه تفاوتی با افراد ختنه نشده دارند؟

ختنه مردان یا به عبارتی برداشتن پوست ختنه گاه آلت تناسلی مردان، در حال حاضر رو به افزایش می باشد و البته در فرهنگ ها و مذاهب مختلف همچنان ادامه دارد. ظاهر آلت تناسلی مردان ختنه شده با ختنه نشده ها  متفاوت می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبافراد ختنه شده چه تفاوتی با افراد ختنه نشده دارند؟