درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه چقدر در جلوگیری از بیماری های جنسی موثر است؟
جلوگیری از عفونت جنسی

ختنه چقدر در جلوگیری از بیماری های جنسی موثر است؟

ختنه کردن ، روش پیشنهادی برای عفونت های جنسی

در جلوگیری از بیماری های جنسی یا STD، ختنه چقدر تاثیر دارد؟

ختنه کردن :

ختنه یک روش جراحیست که برای برداشتن پوست ختنه گاه، پوستی دور سر آلت تناسلی را گرفته می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه چقدر در جلوگیری از بیماری های جنسی موثر است؟